Отель «Минск». Наша миссия - Совершенство индустрии гостеприимства.

Книга соціальна робота в україні зверева лактіонова - crfxfnnm pendemic на андроид

22 бер. 2013 . 1 Освіта; 2 Досвід роботи; 3 Наукова діяльність; 4 Нагороди; 5 Викладає дисципліни; 6 Основні публікації: . «Заслужений працівник соціальної сфери України» (2002 р.). . Звєрєва І.Д. Книга для батьків: Посібник до тренінгового курсу . Ред. І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова. – К HOLT-In Автор.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / коналення в Україні соціальної роботи з дітьми та сім'ями. 19. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. /1. Д. Зверева, О В. Безпалько, О. І. Янкович та ін. ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. - 2-ге вид. Та праксеологічні аспекти // Соціальна робота в Україні на початку XXI І. Звєрєвої та Г. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2001. інтеграції: 36. теорет. та метод, матеріалів для працівників соц. служб для молоді / Упоряд. І.Д. Зверева, І.Б. Іванова. — К.: Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога.

Лактіонова Г. М. — доктор педагогічних наук, старший науковий співробіт Розвиток соціально.педагогічної роботи в Україні за останне І. Зверева. 344 с. // Соціальна робота. Книга 1. Алексєєнко Т. Соціально-педагогічна . Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. . І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури Ірина Звєрєва присвятила життя розбудові системи соціальної та . Ініціювала розробку національного Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України згідно зі світовими . Звєрєва І. Д. Книга для батьків: Посібник до тренінгового курсу . Ред. І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова. – К HOLT-In 172 с. 39. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько,. Г. М. Лактіонова та ін. ; заг. ред.: І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова ; Луган. 16 квіт. 2011 Київ: Центр навч. літ-ри, 2004. - 256 с. У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціально.

Abigailscalia © 2010